Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

O nama

Crnogorsko sertifikaciono tijelo (SETI ME), prvo nacionalno sertifikaciono tijelo, osnovao je 2011. godine Institut za standardizaciju Crne Gore. Cilj osnivanja ovog tijela je da se kroz procese sertifikacije omogući da organizacije - bez obzira na vrstu i oblasti djelovanja, u Crnoj Gori i regionu, unaprijede svoje sisteme menadžmenta, kroz implementaciju crnogorskih, evropskih i međunarodnih standarda.

Osnovni cilj SETI ME jeste razvoj i obezbjeđenje neutralne i kompetentne sertifikacije sistema, proizvoda i usluga, akreditovane od strane Akreditacionog tijela Crne Gore i saradnje sa drugim sertifikacionim tijelima i organizacijama, vodeći računa o interesima crnogorske privrede i društva kao cjeline.

DJELATNOSTI

Našu aktivnost započinjemo sa sertifikacijom menadžment sistema prema zahtjevima crnogorskih standarda:

  • MEST EN ISO 9001 - Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtjevi (QMS)

  • MEST ISO 14001 - Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine − Zahtjevi sa uputstvom za primjenu  (EMS)

  • MEST OHSAS 18001 -  Sistem    upravljanja    zaštitom    zdravlja    i   bezbjednošću    na   radu    – Zahtjevi (OHSAS)

  • MEST EN ISO 22000 - Sistemi menadžmenta  bezbjednošću  hrane - Zahtjevi za svaku organizaciju  u lancu hrane (FSMS)

  • MEST ISO/IEC 27001:2009 - Informaciona tehnologija – Tehnike sigurnosti – Sistemi menadžmenta sigurnošću informacija – Zahtjevi, i drugim standardima

  • HACCP  CAC/RCP  1-1969,  Rev,  4 – 2003 - Sistem  analize  opasnosti  i kritične  kontrolne  tačke, Zahtjevi Codex Alimentariusa - Opsti principi higijene hrane (HACCP)

Tako pomažemo našim klijentima u ostvarivanju njihovih poslovnih ciljeva, pružajući im dugoročno i pouzdano partnerstvo. Naš uspjeh će se mjeriti uspjehom naših klijenata. 

NAŠI CILJEVI

Želimo da budemo prvo domaće sertifikaciono tijelo i to sa akreditacijom nacionalnog tijela za akreditaciju.

Želimo da pokažemo da Crna Gora može i ima potrebna znanja i tehnike za obavljanje ovih značajnih poslova za privredu i državu kao cjelinu.

Želimo da kroz međunarodnu saradnju sa srodnim organizacijama ponudimo tržištu paletu usluga u oblasti sertifikacije sistema, proizvoda i usluga, koje će omogućiti i olakšati razmjenu roba i usluga sa inostranstvom a domaćem tržištu povećanje nacionalnog stepena sigurnosti u pogledu kvaliteta, zaštite okoline, bezbjednosti i zdravlja na radu, bezbjednosti informacija i drugih elementa uspješnosti savremene svjetske privrede.

Želimo da sa našim partnerima i klijentima ostvarujemo dugoročno, strateško partnerstvo, sa ciljem pružanja podrške u svim fazama sertifikacije.

Želimo da zaštitimo integritet i kredibilitet svih korisnika naših usluga, poštujući sva pravila i principe koji  podstiču povjerenje u proces sertifikacije, angažovanjem kompetentnih provjeravača.

ZAŠTO DA NAS ANGAŽUJETE?

Mi smo prvo osnovano crnogorsko sertifikaciono tijelo i želimo da poslovanjem i razvojem budemo sastavni dio nacionalne privrede, da budemo na raspolaganju svim organizacijama kojima je potrebna pomoć da unaprijede svoje sisteme menadžmenta, svoju organizaciju i sveukupno poslovanje implementacijom crnogorskih, a samim tim i evropskih i međunardonih standarda, i da steknu sertifikat, kao dokaz usaglašenosti sa odgovarajućim standardima.

Naši troškovi i cijene usluga, svakako, odražavaju i prilagođeni su potrebama nacionalne privrede i klijenata u svakome pogledu.

Brzina reagovanja na sve Vaše zahtjeve i proces ocjenjivanja/provjere sistema, biće garancija da smo uvijek „na Vašoj strani“ u obezbjeđenju prave, realne slike Vaših sistema, što će svakako olakšati i pomoći da unaprijedite svoje poslovanje.

Angažovanjem SETI ME za provjeru Vašeg sistema bićete sigurni u:

  • Nepristrasnost - jedan od ključnih principa na kojima se zasniva naš rad a kojim se obezbjeđuje ravnopravan tretman svih naših klijenata i to u svim aktivnostima tokom cjelokupnog procesa sertifikacije. +link: Izjava o nepristrasnosti

  • Pristup na osnovu činjenica -  naša provjeravanja su detaljnija i fokusiranija na specifičnosti Vaših sistema, jer nijesu vezana unaprijed definisanim tabelama i pravilima ocjenjivanja prema veličini preduzeća, već se prilagođavaju Vašim potrebama, odnosno Vašim menadžment sistemima.

  • Vjerodostojnu prezentaciju - nalazi provjere, zaključci i izvještaji sa provjere odražavaju istinitost i tačnost provjere, jasni su, detaljni i pregledni pa na osnovu njih možete bez nejasnoća preduzeti mjere unapređenja.

Bićemo Vaš ”dodatni par očiju”, a stručnost, iskustvo i nezavisnost naših provjeravača će biti garancija uspješnosti Vaših menadžment sistema.

NACIONALNE ŠEME SERTIFIKACIJE

Razvoj SETI ME biće usmjeren i na razvoj nacionalnih, crnogorskih šema sertifikacije. Trenutno je u pripremi nacionalne šema za sertifikaciju pekara, sa radnim nazivom „Pekara PLUS“ a priprema se i razvoj šema za sertifikaciju turističkih objekata i objekata iz oblasti zdravstvenog turizma.

Ove nacionalne šeme sadržaće sve važne elemente crnogorskih/evropskih/međunarodnih standarda, npr. MEST EN ISO 9001, MEST ISO 14001, MEST OHSAS 18001, HACCP i MEST EN ISO 22000 i MEST EN ISO 50001, koji su primjenljivi u sistemima menadžmenta iz oblasti pekarske indutrije, odnosno turizma i zdravstvenog turizma.

Organizacijama koje bi se sertifikovale po ovim šemama bio bi dodijeljen sertifikat kao i prepoznatljivi nacionalni znak sertifikacije za sisteme menadžmenta u oblasti koju pokriva šema.