Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Blog posts November 2014

Prednosti i potencijali sertifikacije

November 28, 2014

Mr Miodrag Perović, v.d. direktora Crnogorskog ser…

Opširnije

Svjetski dan kvaliteta

November 13, 2014

Svečano uručen prvi  sertifikat Crnogorskog sertif…

Opširnije

2 blog posts