Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Blog posts May 2016

Dvodnevi kurs “IZMJENE ISO 9001:2015 – KAKO IH PRIMIJENITI?”

Budući da je objavljeno novo izdanje ISO 9001:2015…

Opširnije

1 blog post