Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Dodjela sertifikata Centar za kvalitet

Centar za kvalitet, Mašinski fakultet Podgorica, koji već godinama vrši obuke i obrazovanje o kvalitetu i standardima, uspješno je implementirao zahtjeve MEST EN ISO 9001 u svoj sistem menadžmenta kvalitetom za svoje djelatnosti organizacije savjetovanja, konsultantskih usluga, obuke po prijavi učesnika i obuke po zahtjevu učesnika. Crnogorsko sertifikaciono tijelo je izvršilo sertifikacionu provjeru i donijelo odluku da se Centru za kvalitet dodijeli sertifikat koji će važiti do juna 2018. godine.

 

Čestitamo!

Go Back

Comment