Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Dodjela sertifikata GlobalSoft Montenegro d.o.o.

Preduzeće GlobalSoft Montenegro d.o.o., Podgorica, uredilo je svoj sistem za snimanje, montažu i distribuciju TV i video materijala u skladu sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016. Crnogorsko sertifikaciono tijelo je izvršilo sertifikacionu provjeru u ovom preduzeću i donijelo odluku da se GlobalSoft Montenegro d.o.o. dodijeli sertifikat koji će važiti do jula 2019. godine.

 

Čestitamo!

 

Go Back

Comment