Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Dodjela sertifikata MEDITERANEA

Preduzeće MEDITERANEA d.o.o, Cetinje, uredilo je svoj sistem za obradu, rasijecanje, narezivanje i pakovanje suvomesnatih proizvoda u skladu sa zahtjevima HACCP koncepta, CAC/RCP 1-1969; Rev.4-2003. Crnogorsko sertifikaciono tijelo je izvršilo sertifikacionu provjeru u ovom preduzeću i donijelo odluku da se MEDITERANEA d.o.o. dodijeli sertifikat koji će važiti do marta 2018. godine.

 

Čestitamo!

Go Back

Comment