Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Novi standardi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 predstavljeni u Privrednoj komori Crne Gore

U Privrednoj komori Crne Gore su u oktobru i novembru mjesecu održana dva jednodnevna seminara na temu novih izdanja standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Radionice su održane u okviru projekta TEMPUS JP 543662-2013, a organizator jr bio Centar za kvalitet - Mašinski fakultet Podgorica u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore.

V.d. direktora SETI ME mr Miodrag Perović je predstavio opšte informacije o navedenim standardima, o značaju njihove primjene i o stepenu njihove primjene u Crnoj Gori.

Učesnici seminara su informisani da su novi crnogorski standardi, MEST EN ISO 9001 i MEST EN ISO 14001 u procesu prevođenja na crnogorski jezik, nakon čega će uslijediti javna rasprava o predloženim nacrtima standarda, a potom i njihovo objavljivanje. Učesnici su informisani i da se organizacije i dalje mogu sertifikovati po starim izdanjima standarda (MEST EN ISO 9001:2009 i MEST ISO 14001:2005), ali da najkasnije do septembra 2018. moraju da izvrše tranziciju na nova izdanja standarda jer je to krajnji rok do koga će sertifikati prema starim izdanjima standarda biti važeći.

O detaljnim izmjenama u novim izdanjima ova dva standarda govorili su predstavnici Centra za kvalitet prof. dr Zdravko Krivokapić i doc. dr Jelena Jovanović, kao i gđa Branislava Milovanov – predavač u sertifikacionom tijelu StandCert iz Beograda.

Učesnici seminara bili su predstavnici brojnih organizacija sa cijele teritorije Crne Gore, iz različitih oblasti poslovnog i javnog sektora.

Go Back

Comment