Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Objavljeni novi standardi

Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) je u martu 2016. god. objavio nova izdanja standarda:

  • MEST EN ISO 9000:2016 - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnove i rječnik,
  • MEST EN ISO 9001:2016 - Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtjevi,
  • MEST EN ISO 14001:2016 - Sistemi menadžmenta životnom sredinom - Zahtjevi sa uputstvom za korišćenje

Navedeni standardi su prevedni na crnogorski jezik i objavljeni su dvojezično – na crnogorskom i engleskom jeziku.

Sertifikati prema prethodnim izdanjima ovih standarda (ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004) važiće do septembra 2018. tako da je do ovog roka potrebno izvršiti tranziciju na novo izdanje standarda, odnosno prilagoditi svoj sistem menadžmenta zahtjevima novih standarda a zatim putem resertifikacione ili nadzorne provjere verifikovati usaglašenost.

Go Back

Comment