Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Prednosti i potencijali sertifikacije

Mr Miodrag Perović, v.d. direktora Crnogorskog sertifikacionog tijela govorio na temu „Kako do sertifikata” u okviru seminara „Sertifikacija, prednosti i potencijali” u Privrednoj komori Crne Gore 27. novembra 2014. godine. 

 

 

Seminar: „Sertifikacija, prednosti i potencijali” održan je u Privrednoj komori Crne Gore 27. novembra 2014. godine. Riječ je o drugom skupu te vrste koji su organizovali Privredna komora i Sekretarijat za razvoj preduzetništva Glavnog grada, a sa ciljem da se predstavi kako se implementacijom standarda može unaprijediti organizacija, odnosno poslovanje.

- Ovo je značajna problematika kako za unapređenje svakodnevnih poslova kompanija tako i za realizaciju projekata. Podizanje životnog standarda zavisi, između ostalog, i od podizanja standarda kvaliteta u svim oblastima poslovanja. Kvalitetna proizvodnja i usluge naročito su uslov za konkurentnost na međunarodnom tržištu – rekao je predstavnik Sekretarijata za razvoj preduzetništva mr Vladimir Pavićević.

Polaznici seminara bili su u mogućnosti da čuju izlaganja prof. dr Milana J. Perovića, iz Centra za kvalitet, o uspostavljanju Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) po standardu ISO 9001, kao i direktora Instituta za standardizaciju ISME mr Miodraga Perovića, koji je i v.d. direktora Crnogorskog sertifikacionog tijela, na temu „Kako do sertifikata”. Predsjednik Odbora za kvalitet Privredne komore Danilo Radoman je predstavio novu verziju standarda ISO 9001: 2015, dok je predstavnik Čelebić grupe Nikola Racković govorio o praktičnim iskustvima i benefitima koje ima sertifikovana organizacija.

Profesor dr Milan Perović je ocijenio najbitnijim da se u kompanijama razvije svijest o potrebi stalnog unapređenja organizacije kroz implementaciju standarda.

- Kvalitet je aktuelan jer je ovo vrijeme promjena, integracija i globalnih komunikacija koje traži novi pristup menadžmentu. Rukovodstvo organizacije treba da prihvati kvalitet kao način života, a to iziskuje vrijeme. Ne može se kvalitet uvesti za mjesec dva. Potrebno je da taj proces traje, a naročito je bitna njegova prva etapa koja ispred svega podrazumijeva planiranje. Kod nas se, nažalost, ovoj fazi poklanja najmanje pažnje, već se sve radi usput, uz improvizacije koje često donose probleme – rekao je Perović.

On je dodao da je sistem menadžmenta kvalitetom zasnovan na osam principa: okrenutosti ka korisnicima, liderstvu, uključivanju zaposlenih, procesnom pristupu, sistemskom pristupu, stalnim poboljšanjima, donošenju odluka na bazi činjenica i partnerskim odnosima sa isporučiocima.

- Kvalitet je sposobnost organizacije da uči i implementira želje korisnika. Da bi se to postiglo potrebni su lideri koji će razvijati timski rad, jer su zaposleni nosioci procesa. Jedino pamet svih zaposlenih može održati kompaniju – kazao je Perović.

Ocijenio je i da sa približavanjem Evropskoj uniji dolazi vrijeme kada će se u Crnoj Gori donositi zakoni sa uporištem u standardima, što je evropska praksa.

Predstavnik Centra za kvalitet je istakao da je zabluda da uvođenje standarda poskupljuje poslovanje a to je na primjerima iz prakse potvrdio Nikola Racković iz Čelebić grupe.

- Čelebić grupa je uvođenjem QMS povećala produktivnost radne snage i opreme za 15 odsto. Smanjili smo cijenu koštanja proizvoda i podigli konkurentnost. Smanjili smo broj reklamacija za više od 25 odsto. Sklopili smo više ugovora sa međunarodnim partnerima koji su tražili na tenderima kao uslov implementaciju ISO 9001 standarda – objasnio je Racković.

Direktor ISME mr Miodrag Perović je naglasio da je standardizovani kvalitet proizvoda i usluga ono što traži tržište i što se zahtijeva na tenderima, te da je neophodna primjena standarda da bi organizacija bila prepoznata kao uređen sistem i stalno se unapređivala.

Ukazao je na štetnost toga što pojedine crnogorske firme kupuju sertifikate o usaglašenosti sa standardima iz inostranstva, a da nijesu organizaciju prilagodili zahtjevima koje oni propisuju.

- Iz Crne Gore je izašlo oko dva miliona eura na sertifikate kojima niko ne kontroliše validnost. Mi smo zato formirali Crnogorsko sertifikaciono tijelo kojeg će kontrolisati Akreditaciono tijelo Crne Gore, a koje će dodjeljivati sertifikate samo onima koji su prilagodili organizaciju standardima – rekao je mr Miodrag Perović.

Predsjednik Odbora za kvalitet Privredne komore Danilo Radoman predstavio jenovu verziju standarda ISO 9001: 2015, čija primjena počinje u septembru naredne godine.

- U novoj verziji standarda ISO 9001:2015 daje se veći značaj menadžmentu nad procesima, u odnosu na sistemski pristup u starom standardu ISO 9001:2008. Koncept standarda ISO 9001:2015, na kojem se zasniva sistem menadžmenta jedne organizacije, je da se identifikuju procesi koji su potrebni za sistem menadžmenta kvalitetom, upravlja tim procesima korišćenjem PDCA ciklusa (planiraj, izvši, provjeri, reaguj), stalno prate rizici koji mogu da dovedu do problema u odvijanju procesa i da se preventivno djeluje – objasnio je Radoman.

Naglasio je da će tri godine trajati tranzicioni period za prelazak korisnika sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015.

- Nove sertifikacije prema ISO 9001:2008 mogu se obavljati do 15.03.2017, a poslije tog datuma samo prema novom standardu ISO 9001: 2015 – rekao je predsjednik Odbora za kvalitet Privredne komore.

http://www.privrednakomora.me/saopstenja/prednosti-i-potencijali-sertifikacije

Go Back

Comment