Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Sistem obezbjeđenja kvaliteta u radu NVO u Crnoj Gori

Predstavnici ISME i SETI ME su na tri okrugla stola, koja su održana u Budvi, Bijelom Polju i Podgorici, predstavili sistem standardizacije i sertifikacije u Crnoj Gori, te značaj primjene standarda u civilnom sektoru. Predstavili su i standard ISO 9001:2015 sa posebnim naglaskom na njegovu primjenu u nevladinim organizacijama.

http://www.gsv.gov.me/sekretarijat/Kancelarija_za_saradnju_s_NVO/157361/Odrzana-tri-skupa-na-temu-Sistem-obezbjedenja-kvaliteta-u-radu-nevladinih-organizacija-u-Crnoj-Gori.html

Go Back

Comment