Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Standardi kvaliteta na IV Konferenciji zdravstvenog, wellness i spa turizma

U okviru IV Konferencije zdravstvenog, wellness i spa turizma (29. i 30.20.2015), na panel diskusiji čija je tema bila Sertifikacija i akreditacija ustanova, edukacija kadra, osnovni preduslovi za razvoj zdravstvenog turizma, učestvovali su predstvanici ISME i SETI ME, zajedno sa kolegama iz navedenih oblasti.

Moderator je bila Tatjana Jovović iz Kliničkog centra Crne Gore, a panelisti su bili dr Milan J. Perović - profesor emeritus Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mr Miodrag Perović – v.d.direktora SETI ME, Aleksandar Marđonović - Privredna komora Crne Gore, Krsto Kovačević - Udruženje fizioterapeuta Crne Gore i Bojan Perović - Lead auditor za ISO standarde

http://www.privrednakomora.me/sadrzaj/iv-konferencija-zdravstvenog-wellness-i-spa-turizma

Go Back

Comment