Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Svjetski dan kvaliteta

Svečano uručen prvi  sertifikat Crnogorskog sertifikacionog tijela kompaniji DR Trade u okviru obilježavanja Svjetskog dana kvaliteta u PKCG.

 

 

Svjetski dan kvaliteta u Crnoj Gori je obilježen 13. novembra 2014. svečanom sjednicom Odbora za kvalitet Privredne komore. Tom prilikom je svečano dodijeljen prvi sertifikat

Crnogorskog sertifikacionog tijela (SETI ME) kompaniji Dr Trade iz Podgorice.

 

Povodom uručivanja prvog sertifikata Crnogorskog sertifikacionog tijela kompaniji Dr Trade, predsjednik PKCG Velimir Mijušković je kazao da je ovo sertifikaciono tijelo od velikog značaja za promociju kvaliteta i pokretač je razvoja domaćih resursa, prije svega konsultanata i ocjenijivača za sisteme menadžmenta.

 

- Uvjeren sam da je SETI ME na dobrom putu i da će uskoro moći da se pohvali i crnogorskom akreditacijom za sisteme menadžmenta kvalitetom – rekao je Mijušković.

Vršilac dužnosti direktora Crnogorskog sertifikacionog tijela mr Miodrag Perović kazao je da je već prilikom prve provjere kvaliteta u Dr Trade utvrđeno da je ova kompanija uredila organizaciju u skladu sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001, čime su stekli pravo da im se dodijeli sertifikat. Njima je izuzev crnogorskog uručen i sertifikat aertifikacionog tijela StandCert iz Beograda.

 

- Ovo je prvi sertifikat kojeg dodjeljujemo u skladu sa crnogorskim standardima, za oblasti sistema menadžmenta kvalitetom - MEST EN ISO 9001:2009. Činjenica da je to prvo i dobro urađeno daje nam za pravo da vjerujemo u sistem sertifikacije u Crnoj Gori, da će se on raditi na najbolji mogući način. Sertifikaciono tijelo čini napore da u budućnosti razvijamo sopstvene šeme sertifikacije po kojima ćemo ocjenjivati, na primjer hotele, pekarsku industriju itd. Vrlo smo ažurni i aktivni da sistem sertifikacije u Crnoj Gori dovedemo na potreban nivo uređenja odgovarajući tržištu – rekao je Perović.

 

Rukovodilac za kvalitet u firmi Dr Trade Gordana Dragojević zahvalila je na sertifikatu i posebno istakla doprinos Dejana Zvicera koji je obučio kolektiv u skladu sa zahtjevima standarda. Ona je kazala da primjena ovog standarda u njihovoj kompaniji dala pozitivne rezultate.

 

http://www.privrednakomora.me/saopstenja/svjetski-dan-kvalitet

 

Go Back

Comment