Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Postupak sertifikacije

Postupak sertifikacije sistema menadžmenta Crnogorskog sertifikacionog tijela definisan je Pravilima sertifkacije sistema menadžmenta SETI ME. Ovaj dokument definiše sve korake u procesu sertifikacije, od početnog informisanja klijenta, ugovaranja, vršenja provjera, do izdavanja sertifikata i nadzornih provjera primjene sertifikovanih sistema menadžmenta. Pravilima sertifikacije opisuje se pristup SETI ME u odnosu na sva osnovna načela sertifikacije, a to su: nepristrasnost, kompetentnost, povjerljivost, odgovornost, otvorenost i reagovanje na prigovore. Ovaj dokument je dostupan na zahtjev zainteresovanih klijenata, a obavezno se dostavlja klijentima prilikom dostavljanja ponude za sertifikaciju. 

Za dobijanje ponude za sertifikaciju – koja sadrži procjenu troškova i dužine trajanja provjere, potrebno je popuniti upitnik - obrazac Prijave/zahtjeva za dobijanje ponude za sertifikaciju. Po prijemu popunjene Prijave/zahtjeva, SETI ME dostavlja ponudu za sertifikaciju.