Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

SERTIFIKOVANE ORGANIZACIJE

 

Naziv

Adresa

Oblast

Broj sertifikata

Standard

Status sertifikacije

Datum važenja sertifikata

1.

DR Trade d.o.o. Podgorica

Cetinjski put bb, Donja Gorica, Podgorica

Trgovina na veliko, konsalting, inžinjering i usluge u opremanju poslovnih prostora

Q-001

MEST EN ISO 9001:2009

nevažeći

11.07.2017.

2.

MEDITERANEA d.o.o.

Donji kraj bb, Cetinje

Obrada, rasijecanje, narezivanje i pakovanje suvomesnatih proizvoda

H-001

CAC/RCP 1-1969; Rev.4-2003 (HACCP)

nevažeći

13.03.2018.

3.

Centar za kvalitet, Mašinski fakultet Podgorica

Džordža Vašingtona bb, Podgorica

Organizacija savjetovanja, pružanje konsultantskih usluga, obuka po prijavi učesnika i
obuka po zahtjevu učesnika

Q-002

MEST EN ISO 9001:2009

nevažeći

08.06.2018.

4.

GlobalSoft Montenegro d.o.o.

Bulevar Mihaila Lalića 4, Podgorica

Snimanje, montaža i distribucija TV i video materijala

Q-003

MEST EN ISO 9001:2016

nevažeći

06.07.2019

5.

JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”

Trg sunca b.b., Budva

Proizvodnja i distribucija vode za piće

H-002

CAC/RCP 1-1969; Rev.4-2003 (HACCP)

važeći

28.07.2020

6.

MEDITERANEA d.o.o.

Donji kraj bb, Cetinje

Obrada, rasijecanje, narezivanje i pakovanje suvomesnatih proizvoda

H-003

CAC/RCP 1-1969; Rev.4-2003 (HACCP)

važeći

13.03.2021.

7.

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica

Marka Miljanova 46/29, Podgorica

Prevencija i servisi podrške žrtvama nasilja, obrazovni programi, istraživanja, javno zastupanja, izdavačka djelatnost i promocija ženskih i dječjih prava

Q-004

MEST EN ISO 9001:2016

važeći

24.04.2021

8.

Asocijacija za demokratski prosperitet ZID

Gojka Radonjića 32, Podgorica

Testiranje, razvoj i pružanja usluga u oblasti socijalnih politika

Q-005

MEST EN ISO 9001:2016

važeći

24.04.2021

9.

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić

Vuka Karadžića 97, Nikšić

Upravljanje specijalizovanim uslugama pomoći ženema i djeci sa iskustvom nasilja, podrška procesima upravljanja projektima i afirmaciji ženskih i dječijih ljudskih prava

Q-006

MEST EN ISO 9001:2016

važeći

24.04.2021

10.

Centar za romske inicijative

Jola Piletića b.b. Nikšić

Emancipaciju romske i egipćanske zajednice, savjetovanje i pružanje konsultantskih usluga

Q-007

MEST EN ISO 9001:2016

važeći

24.04.2021

11.

CAZAS

Studentska b.b., Lamela 1, Podgorica

Podršku i unapređenje sistema zdravstvene i socijalne zaštite i ranjivih populacija u Crnoj Gori

Q-008

MEST EN ISO 9001:2016

važeći

24.04.2021

12.

NVO Bjelopoljski demokratski centar

Slobode bb., Bijelo Polje

Razvoj lokalne demokratije i podsticanje građanskog učešća u društvenim procesima, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovog uticaja na donošenja odluka, informisanje i edukaciju građana, javno zastupanje i razvoj partnerstva zasnovanog na dijalogu sa lokalnim vlastima, privatnim i nevladinim sektorom

Q-009

MEST EN ISO 9001:2016

važeći

25.10.2022

13.

NVO „Lovćen Cetinje,”

Jabučka br.26, Cetinje

monitoring i istraživanje, organizovanje neformalnih obrazovnih programa, javno zastupanje i izdavačka djelatnost

Q-010

MEST EN ISO 9001:2016

važeći

25.10.2022

14.

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj

Bulevar Djerdj Kastrioti Skenderbeg, Ulcinj

Promocija ženskih i dječjih ljudskih prava, prevencija i eliminacija nasilja nad ženama i djecom

Q-011

MEST EN ISO 9001:2016

važeći

25.10.2022